عربی دبیرستان
مطالب ونمونه سوالات امتحانی

طرح سالانه عربی  3 ریاضی /تجربی                         

هفته

اهداف کلی

درس

اهداف جزئی

ارزشیابی

 

اول

 

مرور قواعد عربی 2

 

*یاد آوری تجزیه اسم 

*یادآوری تجزیه فعل

*یاد آوری تجزیه حرف

*یاد آوری ترکیب در

عربی 1و2

* یاد آوری صرف فعل ماضی /مضارع /امر

 

 

دوم

 

صحیح ومعتل

 

1

الهی الهی فقیر اتاک

 

 

آموزش فعل صحیح

*آموزش فعل ماضی مثال وصرف آن 

*آموزش فعل مضارع مثال  وصرف آن 

*آموزش فعل امر مثال  وصرف آن      

 

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس1 با کمک دانش آ موزان

 

 

 

سوم

 

معتل

( اجوف )

1

الهی الهی فقیر اتاک

 

 

 

*آموزش فعل ماضی اجوف وصرف آن 

*آموزش فعل مضارع اجوف وصرف آن 

*آموزش فعل امر اجوف وصرف آن     

 

 

*پرسش کلاسی

ازترجمه درس یک وفعل مثال

 

چهرم

معتل

(مثال و اجوف )

 

 

 

 

 

 

 

 

حل تمارین درس یکم

 

آزمون ماهیانه

 

 

اول

معتل

( ناقص )

2

شمس العداله

*آموزش فعل ماضی ناقص

 

 

 

 

*پرسش کلاسی

ترجمه درس دوم باکمک دانش آموزان

دوم

معتل

( ناقص )

2

شمس العداله

 

*آموزش فعل مضارع ناقص

*آموزش فعل امرناقص

*آموزش فعل های مزید   ناقص موجود در کتاب

 

 

*پرسش کلاسی

 

 

 

سوم

 

 

حل تمارین درس

بررسی فعلهای معتل موجود در متن  درس 1و2

آزمون ماهیانه

 

 

چهارم

 

انواع مفعول

(به / مطلق / فیه )

 

سنریهم آیاتنا ...

 

*یاد آوری مفعول به

آموزش فعل های دو مفعولی

*آموزش مفعول مطلق وانواع آن

*آموزش مفعول فیه   

 

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس3 به کمک دانش آ موزان

اول

 

انواع مفعول

(به / مطلق / فیه )

 

سنریهم آیاتنا ...

 

 

حل تمارین درس سوم

*بررسی انواع مفعول در متن در سوم  

*پرسش کلاسی

 

دوم

 

 

 

 

بررسی قواعد درس 1تا3در متون  

 

برگزاری آزمون ماهیانه

 

 

 

سوم

الحال

4

ام الشهداء

 

*یاد آوری جامد ومشتق

 

 

*ترجمه درس4 با کمک دانش آ موزان

 

 

چهارم

 

الحال

4

ام الشهداء

*آموزش حال  و انواع آن

*آموزش صاحب حال ونقش آن در جمله 

 

پرسش کلاسی

 

اول

 

 

 

 

حل تمارین درس 4

* حل نمونه سوالات امتحانی

*آموزش شیوه تجزیه وترکیب برای نوبت اول

*پرسش کلاسی

*بررسی حال در متن درس 4

دوم

امتحانات نوبت اول

 

 

 

 

 

سوم

امتحانات نوبت اول

 

 

 

 

چهارم

امتحانات نوبت اول

 

 

 

 

اول

 

تمییز

 

5

طلائع النور

*آموزش تمییز وانواع آن

*بررسی تمییز های موجود در متن درس 5

 

ترجمه درس 5 با کمک دانش آموزان  

دوم

 

تمییز

5

طلائع النور

 

حل تمارین درس 5

 

*پرسش کلاسی

 

 

 

سوم

 

 

 

 

بررسی حال و تمییز در متن درس 5

 

آزمون ماهیانه

 

چهارم

 

الاستثناء

 

 

اغتنام الفرصه

 

 

*آموزش استثناء و انواع آن

 

ترجمه درس6 باکمک دانش آموزان

 

اول

 

الاستثناء

 

 

اغتنام الفرصه

 

*حل تمارین درس 6

 

 

پرشس کلاسی

دوم

 

 

 

 

*بررسی انواع استثناء در متن درس 6 

 

 

آزمون ماهیانه

سوم

المنادی

 

7

علیکم بالقرآن

 

*آموزش منادی وانواع آن

*آمو زش حروف ندا 

*پرشس کلاسی

*ترجمه درس 8 باکمک دانش آموزان

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون ماهیانه

 

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعطیل

 

 

دوم

 

 

 

 

 

تعطیل

 

سوم

المنادی

7

علیکم بالقرآن

*آموزش انواع حرف ((واو))

*آموزش فعل مضاعف     

 

 

 

 

چهارم

 

 

*حل تمارین درس هفتم

 

*بررسی انواع مندا درمتن درس 7

 

 

 

 

پرسش کلاسی

اول

 

 

 

 

 

*آموزش تجزیه در دوره دبیرستان

*حل نمونه سوال امتحان نهائی

 

 

 

 

پرسش کلاسی

دوم

 

 

*حل نمونه سوال امتحان نهائی

 

پرسش کلاسی

 

سوم

 

 

 

برگزاری آزمون از کل کتاب جهت آمادگی  دانش آمران برای امتحان نهائی 

چهارم

 

 

*رفع اشکال دانش آموزان

*حل نمونه سوال امتحان نهائی

 

 

[ پنجشنبه ۱۸ آذر۱۳۸۹ ] [ 14:16 ] [ مریم احمدی طباطبایی ]

.: Weblog Themes By www.3sotDownload.com :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب
عربی دبیرستان - طرح درس سالانه عربی 3ریاضی وتجربی

عربی دبیرستان

مطالب ونمونه سوالات امتحانی

<-PostTitle->

<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  <-PostDate->ساعت <-PostTime->  توسط <-PostAuthor->